Potrubné systémy​

Potrubné systémy​

Dodávka a montáž potrubných rozvodov je najrozsiahleším výrobným procesom našej spoločnosti. V rámci tejto činnosti zabezpečujeme okrem komplexnej dodávky a montáže uhlikových, ušľachtilých a plastových potrubí s príslušenstvom, aj ich opravy a rekonštrukcie.