Montáž technologických liniek a strojov

Montáž technologických liniek a strojov

Jedným z najnovších a zároveň najrýchlejšie sa uplatňujúcim odborom je vykládka, manipulácia a ustavovanie strojov a výrobných liniek.

Transporty a montáže jednotlivých strojov dosahujúcich hmotnosti cca 90t vyžadujú náročnú technologickú prípravu a patria k vrcholom ťažkých montáží.