Montáž technologických zariadení

Montáž technologických zariadení

Montáž technologických zariadení je výrobným procesom pokrývajúcim skoro všetky odvetvia slovenského priemyslu. Organizácie potravinárskeho, farmaceutického, elektrotechnického, papierenského a textilného priemyslu sú našimi stálymi zákazníkmi.